Velkommen til Advokatene Flisnes & Co

Advokatene Flisnes & Co er et advokatkontor som består av syv medarbeidere. Kontoret ble etablert i 1991. 
Vi tar oppdrag både for privatpersoner, næringslivet, organisasjoner og offentlige etater og bistår med rådgivning, forhandlinger og prosedyrer. 
Hovedtyngden av våre oppdragsgivere er fra Møre og Romsdal, men vi betjener også klienter fra andre deler av landet. 
Vårt kontor er lokalisert i Ålesund sentrum.